➕ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

 


🌐 Áp dụng cập nhật công nghệ xu hướng 4.0 trong nghành hợp tác thiết kế 

💻 Công nghệ tư vấn online - Chia sẻ màn hình trực tuyến từ xa - Trao đổi công việc dễ dàng mọi lúc & mọi nơi.

📝 Cập nhật kiếm soát thông tin yêu cầu - đề bài thiết kế một cách dễ dàng

Comments

Popular Posts